Giới thiệu trường

Trường Trung cấp Tổng Hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Từ năm 2001, Trường được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đào tạo các ngành :

Tuyển sinh

ĐH Dược Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014. Theo đó, điểm đầu vào của trường năm nay dao động 20-23,5, giảm 3,5 điểm so với năm trước (năm 2013, điểm chuẩn của ĐH Dược..

Tin giáo dục

Trường trung học năng khiếu TAG (The School for the Talented and Gifted), thành lập năm 1982 tại Dallas, bang Texas. Lúc đầu, trường được xây dựng ở phía Tây Dallas trong khuôn viên L.G. Pinkston High School. Tuy nhiên, đến năm 1995, cùng với 5..